adres  Grabowa 1, 83-022 Suchy Dąb

 Telefon +48 881 442 660

 Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jakie funkcje pełni kierownik budowy?

Dobrze zorganizowana budowa eliminuje ryzyko występowania poważnych błędów. Kierownik budowy ma najważniejszą rolę, ponieważ to on ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie budowy. Jakie funkcję pełni kierownik budowy? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

 

Kierownik budowy - klucz do sukcesu!

Inżynier budownictwa z uprawnieniami, tak właśnie oficjalnie nazywany jest kierownik budowy. Prawo budowlane konkretnie wymienia podstawowe obowiązki takiej osoby. Otóż według prawa kierownik ten ponosi jednoosobową i osobistą odpowiedzialność za budowę, ponieważ to On oficjalnie  przejmuje budowę. Odpowiada więc za zabezpieczenie terenu, prowadzenie robót zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami BHP, to właśnie kierownik budowy odpowiada również za jakość wbudowywanych materiałów. Kierownik budowy posiada wiele funkcji, dlatego to tylko on może występować do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych obiektu, jeśli uzna, że są one niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa robót lub usprawnienia budowy.

 

Podstawowe funkcje kierownika budowy!

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy, według Prawa Budowlanego, należy między innymi:

  • Złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy oraz protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy,
  • zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia oraz ogrodzenia całego terenu budowy, w tym umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,
  • sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
  • kierowanie budową w sposób zgodny z istniejącym projektem i pozwoleniem na budowę,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • prowadzenie całej dokumentacji, dziennika budowy,
  • w przypadku zagrożenia, wstrzymanie robót oraz natychmiastowe poinformowanie o tym inwestora.

Do obowiązków kierownika budowy należy również sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej oraz odbiory przyłączy. Natomiast już po zakończeniu robót budowlanych to właśnie kierownik budowy zgłasza inwestorowi wybudowanego obiektu zakończenie i odbiór obiektu.